Høyt antall grågås i Grandefjæra

Per Erik Lyngstad observerte ca 500 grågås i Grandefjæra den 8.august, og disse opplysningene finner du på http://artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp?lokalid=69720