Hovsfjæra Fugletårn og Friluftsamfi

Mandag den 9.juli ble byggingen av et nytt Fugletårn/Friluftsamfi i tilknytning til Ørland Våtmarkssenter, denne gang i tilknytning til ramsarområdet Hovsfjæra i Ørland kommune. Anlegget skal være ferdig bygget i løpet av august måned.

Bygget er basert på Grande Amfi,(Grandefjæra) med de samme kvaliteter. Stigningsforhold og bredder er i samsvar med forskrift for universell utforming. Anlegget lar fuglekikkere komme en etasje opp, og med det får de god oversikt over det aktuelle området. Anlegget er med amfiet godt egnet for grupper, og gir en god og lun plass i uvær.

Hovsfjæra
Med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 ble fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et fjæreområde mellom Bruholmen og Austråt, Ørland kommune, fredet ved kongelig resolusjon av 23. desember 1983 under betegnelsen “Hovsfjæra fuglefredningsområde”. Verneområdet har et areal på cirka 1,2 kvadratkilometer, hvorav cirka 0,07 kvadratkilometer er landareal.