Edderdun fra nord

Jon Suul er styremedlem i Ørland Kultursenter/Ørland Våtmarkssenter og er et velkjent navn i NOF og norsk naturforvaltning.  Han har nylig ferdigskrevet en bok om den urgamle tradisjonen med å utnytte spesielt ærfugl i egg- og dunvær. Boken er utgitt i samarbeid med NOF, og inntektene går uavkortet til arbeid med ærfugl og andre sjøfugler i et nyopprettet fond.

Boken omhandler den urgamle tradisjonen omkring edderdun, det biologiske, kulturhistoriske og juridiske grunnlaget for egg- og dunvær, men forteller også om utnyttelsen av andre sjøfugler enn ærfuglen. Boken har et Helgeland-fokus, men omhandler hele det geografiske område hvor duntradisjon har foregått gjennom tidene. Det dreier seg om det norrøne området fra Svalbard og Kvitsjøen i øst og vestover til Skandinavia, Vesterhavøyene og Canada.

Ærfuglen har gjennom uminneligetider blitt utnyttet gjennom egg- og dunvær.Nå har Jon Suul skrevet bok om temaet!(Opphavsrett: Lars Løfaldli)

Les mer på NOF sine nettsider