Utviklingsarbeidet natur 2012

Verdens våtmarksdag
Ørland Kultursenter markerte for andre året verdens våtmarksdag 2. februar. Alle femteklassene i Ørland fikk da besøk av oss fra kultursenteret. Elevene fikk lære om fugler, naturmiljø, de fikk bygge egne fuglekasser og tegne fugler. Alle tegningene blir stilt ut i Ørland Kultursenter og en utvalgt fugletegning blir brukt som trykk på vår nye logo til Ørland våtmarkssenter. Den store produksjonen av fuglekasser vil bli/har blitt hengt opp i Lerbern Folkehelsepark og Austråttlunden. Det blir spennende for klassen å følge fuglekassene gjennom våren og forsommer, Til fuglekasseprosjektet vil elevene få mulighet til å sette inn webkamera i to av fuglekassene. Det blir da mulig å følge utviklingen live på Ørland Kultursenters hjemmeside, for alle interesserte.  

Etablering av naturutstilling i Ørland kultursenter
Bakgrunn for satsningen på Naturutstilling er kommunenes mange ramsarområder. Ørland er i en særstilling nasjonalt, med tett i tett med verdifulle verneområderi tilknytning til Ørland våtmarkssystem. Ramsarområdene er blant Trøndelags og Norges viktigste våtmarksområde for fugleliv.  Her er det rasteplass for fugler under trekket, myteområde for andefugl, hekkeplass for vannfugl og overvintringsområder. Ørland Kultursenter arbeider denne våren med en permanent naturutstilling i kultursenteret. Den nye utstillingen skal åpnes i juni og blir til et moderne natur ”rockheim” i mindre skala. Utstillingen skal frontevåre unike våtmarksområder med faglig forankring. Naturutstillingen blir topp moderne og interaktiv med flere touchskjermer.   

Utstillingen skal også inkludere informasjon om lokallagene sånn som NOF Fosenlokallag, Kjeungen Kystlag, Ørland/Bjugn JFF, 4H, Ørland Froskemannsklubb, Fosen Kajakk Klubb. Organisasjonene skal få tildelt ”spalteplass” i naturgalleriet for profilering og markedsføring av deres organisasjoner og aktiviteter. Organisasjonene får mulighet til å vise frem deres natur og naturaktivitet. For tiden samler vi inn spennende bilde- og filmmateriale. Ørland Kultursenter arbeider for å inspirere til rike naturopplevelser i Ørland. Ørland Kultursenter har en rekke samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet tilknyttet naturutstilling (Ørland våtmarkssenter). Direktoratet for naturforvaltning er en viktig faglig og finansiell støttespiller, i tillegg tilFylkesmannen i Sør-Trøndelag.Vi har også fremmet et strategisk regionalt samarbeid med kommunene Hitra og Frøya.  Vi samarbeider også med Høyskolen i Nord-Trøndelag og kunnskapsmiljøet ved NTNU. 

Fuglekurset fortsettelse våren 2012
Fuglekurset fortsetter med tre nye kurssamlinger med oppstart 21. april. Vi har til nå arrangert fire kurssamlinger med et oppmøte på 20 -25 personer. Dette er vi svært godt fornøyd med. Kurset er finansiert av Direktoratet for Naturforvatning og kurset koordineres av Ørland Kultursenter. Vi har samarbeid med de fremste fagfolk i Norge fra Høgskolen i Nord – Trøndelag ved Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur, spesialisert på fugleturisme. Se mer om kurset ovenfor
Kurset er for naturentusiaster, pedagoger og reiselivsaktører.

Oversikt over nye kurssamlinger
Kurs 5. fuglekjennskap 21.april, Grandefjæra naturreservat og Kråkvågsvaet fuglefredningsområde.
– Tur og fugleobservasjoner – tema artskunnskap. Oppstart ved Ørland kultursenter, foregår i felt hele kurssamlingen.
Kurs 6 og 7 Kurssamlinger i Fuglekjennskap i mai.
– Fredningsbestemmelser
– Etablering av eget selskap/personlig firma
– Forsmak på fuglesang ute
– Tur med fugleobservasjoner – tema artskunnskap.
–  Fugleliv som reiselivsprodukt
– Fuglefotografering som reiselivsprodukt
– Praksis som guide i mindre grupper og større grupper med tilbakemelding og veiledning fra kursholdere.

Ny Friluftsdag 9. september ved Gjølgavatnet, en aktivitetsdag for hele familien!
Ørland kultursenter inviterer felles arrangementet Friluftsdag ved Gjølgavatnet. Dette ble et populært i 2011 og er ønsket også for 2012.  Vi kommer til å inviterer en rekke lag og foreninger, 4H, DNT, Fosen Kajakklubb, Bjugn IL, Ørland / Bjugn JFF, NOF Fosen lokallag.
Forum for natur og friluftsliv Sør – Trøndelag er vår samarbeidspartner og støtter arrangementet med prosjektmidler.