Utviklingsarbeidet natur 2011

Verdens våtmarksdag
Den 2. februar markerte Ørland kultursenter verdens våtmarksdag i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Sør-Trøndelag. Vi inviterte da alle 5. klassingene på Ørland. Elevene fikk en innføring i Ørlands unike våtmarksområder, fugle- og dyreliv ved Georg Bangjord (SNO). Elevene fikk også bygge egne fuglekasser samt en innføring i naturfotografering ved Staffan Sandberg fra FNF.

Naturuke
I mars arrangerte Ørland Kultursenteren storstilt naturuke medhele 7 arrangementsdager. Vi vektla forskjellige naturarrangementer for alle i Ørland, Bjugn, Rissa og Agdenes kommuner. På programmet hadde vi noe for enhver:
– Båtførerkurs med kursholder Bjørn Langvold.
– Fotoutstilling og debattmøte, i regi av Naturvernforbundet, med tema opprettelse av Storheia kystnasjonalpark.  
– Fotokurs og fuglekassebygging i regi av Kulturbruket og Ørland Kultursenter.
– Fotoforedrag ved Per Gustav Thingstad fra Vitenskapsmuseet i Trondheim.
– Vipedag i samarbeid med naturforvalteren i Karmøy kommune, Knut Bendik Storesund, lokale fagfolk, grunneiere, kunstnere og skoleelever. Dette ble en stor suksess med 70 deltakere. På Ørland har folk et forhold til vipa og naturen vi daglig observerer. Det var et stort engasjement for vipas tilbakegang i kommunen vår.
– Leirdueskyting, en introduksjonskveld i regi av Ørland og Bjugn Jeger og fiskeforening.
– Turdag i Autstråttlunden med oppheng av egenproduserte fuglekasser, i samarbeid med Norsk ornitologisk forening Fosen lokallag, ved Hans Einar Ring og Torgeir Ring.  
– Forstillingen Vilt og Vakkert med Lars Monsen og Trine Rein. Arrangementet var populært og fylte hele storsalen i Ørland Kultursenter.
– Fugletur til Grandefjæra – vår andre hovedflystasjon. Guide for dagen var Georg Bangjord (SNO). Vi startet først med en orientering i kultursenter med påfølgende fellestur til Grandefjæra amfi og fugletårn.  Etablering av sykkelutleie og nytt sykkelkart
Ørlandet er flatt og et utmerket sykkelområde med korte avstander til kafèer, museum, naturområder, hotell, camping og shopping. Ørland Kultursenter har derfor etablert sykkelutleie fra kultursenteret.Utenfor kultursenterets åpningstider er det mulig å leie og levere sykler fra vår samarbeidspartner Ørland Kysthotell. Det har blitt inngått treårig serviceavtale med Sport 1 Brekstad. Det inkluderer reparasjoner og utskifting av samtlige deler. Vi har også utviklet og gitt ut nyttsykkelkart for Ørland og omland. Landbrukskontoret Ørland /Bjugn, Fosen næringshage, Folkehelse Fosen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fosen Trykkeri har bidratt i arbeidet.

Naturambassadør- og fuglekurs
I mai startet vi opp naturambassadør- og fuglekurs med hele 40 deltakere på første kurssamling. Kurset er finansiert av Direktoratet for Naturforvatning og kurset koordineres av Ørland Kultursenter. Vi har samarbeid med de fremste fagfolk i Norge innen fuglekunnskap fra Høgskolen i Nord-Trøndelag ved Magne Husby og Terje Kolaas fra Din Tur som erspesialisert på fugleturisme.
Kursets målgruppe ernaturentusiaster, pedagoger og reiselivsaktører. Et av målene med kurset er å finne og utdanne potensielle fugleguider  fra lokalmiljøet til  det planlagte natursenteret

Kurssamlinger
Kurs 1. – Bli naturambassadør 18. mai
– Grandefjæra – landets største tidevannsareal
– Ramsarområder med internasjonal betydning som våtmarksområde
– Ørland våtmarkssystem, artsmangfold, fugleattraksjoner, arter – vanlige og eksklusive, fugletrekk til ulike årstider
– Tur og fugleobservasjoner i Grandefjæra naturreservat
Kurs 2. – Fuglekjennskap 10. august.
– Foredrag med tema artskunnskap med spesiell vekt på vadefugler
– Tur og fugleobservasjoner i Brekstadfjæra
Kurs 3. fuglekjennskap 31. august.
Hvordan gjennomføre guiding og uteundervisning?
– Foredrag i Ørland Kultursenter med tema didaktisk kunnskap: Hvordan gjennomføre guiding uteundervisning av grupper med ulik størrelse (turister, skoleklasser).
– Tur og fugleobservasjoner til egnet våtmarksområde etter vær/flo og fjære. Grandefjæra naturreservat, Hovsfjæra-, Innstrandfjæra fuglefredningsområde eller Brekstadfjæra.
Kurs 4. fuglekjennskap 7. september.
Attraktive fuglearter i Ørland våtmarkssystem
– Tur og fugleobservasjoner til egnet våtmarksområde etter vær/flo og fjære.
– Foredrag i Ørland Kultursenter med tema sjeldne og attraktive arter innen Ørland våtmarkssystem.
– Hvilke fugler trekker turister til Ørland?

Ørland Kultursenter arrangerte juniornaturambassadør onsdag 6. juli.
Programtekst: Vil du bli juniornaturambassadør? Bli med til Grandefjæra der vi blir bedre kjent med fuglene, bygger drager og griller. Arrangementet var en del av UngSom, et aktivitetstilbud for barn og unge i Ørland kommune i regi av Ørland Frivillingsentral og Fysak Sør-Trøndelag. Ørland Kultursenter har også arrangert Ungsom sykkeltur til Kråkvåg Fredag 8. juli.
Programtekst: Vi sykler over til Storfosna til Kråkvåg, hvor vi fisker, går i fjæra, bader, utforsker skyttergravene og griller. Arrangementet var en del av UngSom, et aktivitetstilbud for barn og unge i Ørland kommune i regi av Ørland Frivillingsentral og Fysak Sør Trøndelag.

Bygdadagene på Austrått 3. og 4. september. Ørland Kultursenter stilte ut utstillingen;
Ørland våtmarkssystem, og det ble bygging av nærmere 60 fuglekasser for barnefamilier. Vi markedsførte også våre nye utleiesykler og det nye sykkelkartet.  

Friluftsdag 11. september ved Gjølgavatnet, en aktivitetsdag for hele familien!
Ørland kultursenter tok initiativ til et felles arrangement for alle frilugtsorganisjoner i Ørland og Bjugn. Dette ble et populært tiltak med ca 200 besøkende i løpet av dagen. Arrangementet ble mulig takket være en rekke gode lag og foreninger.  4H stod for mat på bål, det ble kajakkpadling i regi av Fosen Kajakklubb, tursykling med Ørland Kultursener, orientering med Bjugn IL, fiske og fangst i regi av Ørland / Bjugn JFF, fugleguiding med NOF Fosen lokallag. Forum for natur og friluftsliv Sør-Trøndelag var samarbeidspartner, og støttet arrangementet med prosjektmidler.  

Tilrettelegging for opplevelser i Ørland våtmarkssystem
Ørland Kultursenter har arbeidet med å bedre turmulighetene i våre unike naturområder, særlig mot Ørland våtmarkssystem (Grandefjæra naturreservat, Hovsfjæra – Innstrandfjæra- og Kråkvågsvaet fuglefredningsområde). Arbeidet med å øke til tilgjengelighet til natur i Ørland har resultert i rapporten:”Tilrettelegging for opplevelser i Ørland våtmarkssystem”. Rapporten er tilgjengelig i Ørland Kultursenter. Vi bruker rapporten aktivt for å fremme god tilrettelegging i våre naturområder. Rapporten dokumenterer flere godt egnede områder med mulighet for tilrettelegging, av f.eks. stier, rasteplasser, utkikkspunkt, gapahuker og fugletårn.   Ørland Kultursenter KF og Landbrukskontoret Ørland Bjugn har arbeidet aktivt i samarbeid med grunneierlag og grunneier og Fylkesmannens miljøvernavdeling, noe om er en forutsetning for kunne ta i bruk slike områder til friluftsformål.