Fuglekurssamling på Ørland

Stor oppslutning om fuglekurs i Ørland kommune. Kursamlingen 21. april foregikk på Storfosna og Kråkvåg. I Kråkvågvelforening dekket vi opp til 28 naturentusiaster. Interessen for fugle- og dyreliv på Ørland og Bjugn er stor. I løpet av våre kurssamlinger har vi hatt jevn god deltakelse. Vi på Ørland bor med kort avstand til våre store våtmarksområder, Ørland våtmarkssystem.     

Første stopp var Tinden / Dalahanmna på Storfosna. Et godt utgangspunkt for å se sjøfugler og dykkere. Grunneier Ole Martin Aune ønsker gjerne tilrettelegging på eiendommen Tinden, nord på Storfosna.  Stedet er godt egnet for etablering av mindre parkeringsplass, infoskilt, benker og fugletårn.    

Kursholder Magne Husby fra HINT orienterer om aktuelle fugler i området. Dette er også lokaliteten hvor grunneier Ole Martin Aune gjerne ønsker etablering av nytt fugletårn eller fotoskul.  

Møteplass for fuglekikkere og naturentusiaster. Veisambandet mellom Storfosna og Kråkvåg er et godt utgangspunkt for å få overblikk ut mot Kråkvågsvaet fuglefredningsområde.  

Dagens kursøkt var på 6 timer. Det var fremdeles friskt og vinterlig. Da gjør det ekstra god med varm fiskesuppe, vafler og kaffe inne i Kråkvåg velforenings lokaler. Kråkvåg velforening leier ut et flott lokale med god overnattingskapasitet.

Karin Størseth studerer kartet for Ørland våtmarkssystem med tidevannsområdene. Fjære områdene pulserer med tidevannet og blir til gigantiske matfat for fugler påtrekk, særlig vadefugler.