Fuglekurssamling på Ørland

Stor oppslutning om fuglekurs i Ørland kommune. Kursamlingen 21. april foregikk på Storfosna og Kråkvåg. I Kråkvågvelforening dekket vi opp til 28 naturentusiaster. Interessen for fugle- og dyreliv på Ørland og

Read More »

Ny kikkert eller teleskop?

Supert oppmøte på fuglekurset lørdag 21. april!Det ble spørsmål om felles innkjøp av kikkerter og teleskop. Vi kan få rabatt gjennom HINT.Her har vi satt opp noen alternativer, Thomas Hjeltnes

Read More »

Utviklingsarbeidet natur 2012

Verdens våtmarksdagØrland Kultursenter markerte for andre året verdens våtmarksdag 2. februar. Alle femteklassene i Ørland fikk da besøk av oss fra kultursenteret. Elevene fikk lære om fugler, naturmiljø, de fikk

Read More »

Utviklingsarbeidet natur 2011

Verdens våtmarksdagDen 2. februar markerte Ørland kultursenter verdens våtmarksdag i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO) og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Sør-Trøndelag. Vi inviterte da alle 5. klassingene

Read More »