Naturambassadør

Uvanlig stor aktivitet i Grandefjæra forrige onsdag ifbm at svært mange interesserte møtte opp på første kurssamling. Det ble bl.a. observert islom, hønsehauk, gravand, fiskemåke, siland, stjertand, tjeld, havørn ++.

Read More »