Vipa

Vil rette en stor takk til alle som stilte opp for vipa på onsdag. Over 50 interessert møtte, både grunneiere og andre som er opptatt av vipas fremtid. Dette virker lovende!