Vipedag: vipa i jordbrukslandskapet

Naturuka 2011, fagfolk, grunneiere, kunstnere og skoleelever setter fokus på vipa.