Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag blir markert i Ørland kultursenter den 2.februar. Der vil det bli aktiviteter på dagtid for barn og ungdom og på kveldstid med informasjon og foredrag.
Se nettsidene til Ørland kultursenter for program.

Verden våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar. På denne dagen ble den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den Iranske byen Ramsar. Fra opprinnelig å konsentrere seg om å ivareta våtmarker som leveområde for spesielt vannfugler, har konvensjonen i dag et svært bredt perspektiv på våtmarker – herunder integrert vannressursforvaltning og fattigdomsproblematikk og våtmarker.

Det er fortsatt store nasjonale og globale utfordringer knyttet til bruk og vern av jordens våtmarks-områder. Konvensjonen har i dag 154 medlemsland og 1636 internasjonalt viktige våtmarksområder er skrevet inn på ”Ramsarlisten”. Det er fortsatt store nasjonale og globale utfordringer knyttet til bruk og vern av jordens våtmarksområder. Konvensjonen har i dag 154 medlemsland og 1636 internasjonalt viktige våtmarks-områder er skrevet inn på ”Ramsarlisten”.På verdens våtmarksdag ønsker en å rette oppmerksomheten mot de verdiene våtmarkene representerer, og hvilke fordeler som følger med fornuftig bruk og vern av slike områder.