Verdifulle våtmarker

Våtmarkene hører til de mest produktive naturtypene. Imidlertid er våtmarkene noen av de mest truete økosystemer i verden De neste tiårene kommer det til å bli et stadig større press

Read More »

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag blir markert i Ørland kultursenter den 2.februar. Der vil det bli aktiviteter på dagtid for barn og ungdom og på kveldstid med informasjon og foredrag.Se nettsidene til Ørland kultursenter for

Read More »