Ramsar

Ødeleggelse av våtmarksområder er et stort problem over hele verden. For å verne om de mest verdifulle områdene ble det inngått en internasjonal avtale (konvensjon) i Ramsar i Iran i 1971. Avtalens navn er “Convention on Wetlands of International Importance”, men kalles oftest bare Ramsarkonvensjonen.

Fra opprettelsen og fram til mai 2004 har 138 land (deriblant Norge) sluttet seg til avtalen. Landene forplikter seg til å vektlegge bevaring av våtmark, samarbeide om vern av våtmark, og å opprette minst ett såkalt Ramsarområde hver. Disse områdene skal være viktige i internasjonal målestokk og skal gis et spesielt vern. Konvensjonen legger særlig vekt på områdenes betydning for vannfugl. Det var i mai 2004 1367 Ramsarområder rundt omkring i verden.