Ørland Nasjonale Våtmarkssenter

Arbeidet med å etablere et nasjonalt våtmarkssenter (Ramsarsenter) med regional forankring har pågått i snart to år. Primært handler det om fugler. Det er mange av dem, og de kommer langveis fra. De blir en stund og så drar de videre. Hvor og til hva undrer vi. Hva gjør de mens de er her og har de alltid vært her? Hvorfor, evt. hvorfor ikke? Denne type spørsmål ønsker vi å stille – og forsøke å få svar på. Utgangspunktet for et Ramsarsenteret i denne regionen er Ramsarområdene på kysten av Trøndelag. Noen beskriver denne regionen som fuglenes “Sinsenkryss”. En lokalisering her vil være nært flere av områdene samtidig som områdene på øyene er innen rekkevidde. En lokalisering her vil dessuten kunne inngå som viktig element i kystens reiselivssatsing.

Om Ørland Nasjonale Våtmarkssenter

Senteret skal rette et særskilt fokus på våtmarker i og ved marine miljøer. Ramsarsenterets hovedoppgave er å være kanal ut til allmennheten når det gjelder kunnskap om våtmarker og arena for kunnskapsutveksling mellom fagmiljøer.