RAMSAR-OMRÅDER I MIDT-NORGE

Ørland våtmarkssystem Våtmarkssystemet på Ørland består av fire grunne kystområder. Dette er Innstransfjæra, Hovsfjæra, Kråkvågsvaet og Grandefjæra. Deler av områdene tørrlegges ved lavvann og store mudderflater blottlegges. Både mudderflatene og områdene med grunt vann tiltrekker seg store mengder fugl. Området er særlig viktig for ender, svaner og vadefugl under trekket Les mer…

Ramsar

Ødeleggelse av våtmarksområder er et stort problem over hele verden. For å verne om de mest verdifulle områdene ble det inngått en internasjonal avtale (konvensjon) i Ramsar i Iran i 1971. Avtalens navn er “Convention on Wetlands of International Importance”, men kalles oftest bare Ramsarkonvensjonen. Fra opprettelsen og fram til Les mer…